ODI 2022

KLIENT

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

MIEJSCE

Warszawa

ROK

2022

KATEGORIA

Wydarzenie online

Ogólnopolski Dzień Informacyjny to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jego celem jest promocja programu Erasmus+ oraz innych inicjatyw edukacyjnych.

Odpowiadaliśmy za kompleksową obsługę wydarzenia, które odbywało się w formule online. Przygotowaliśmy dziewięć stanowisk wyposażonych w komputery, kamery, mikrofony oraz systemy do wideokonferencji z wykorzystaniem technologii green screen. Całość wydarzenia była transmitowana na obsługiwanej przez nas dedykowanej platformie. Na potrzeby Dnia Informacyjnego przygotowaliśmy również kompletną identyfikację graficzną oraz komplet materiałów wideo.

Zdjęcia: Krzysztof Kulczyk / www.kuczyk.com / Źródło: https://www.flickr.com/photos/frse_pl/albums/72177720296016680/

Powiązane projekty